Neuro Linguistic Programming (NLP)

Yöntem Adı:

Neuro Linguistic Programming (NLP)


Tanımı:

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, sahip olduğu sistemler yardımıyla, istenilmeyen durumlardan arzu edilen durumlara yapılan yolculuğu sonuçlandıran bir mükemmellik sanatıdır. NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkan veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır.

NLP, insanların kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştiren bir eğitim sürecidir. NLP, mükemmelliğin bilim ve sanatıdır. Bilimdir, çünkü NLP'yi oluşturan birçok çalışma, uzun süren araştırmalar sonucunda ortaya koyulmuştur. Sanattır, çünkü mükemmeli yakalamış insanların o sonuçlara nasıl vardığını modelleyen bir ustalık öğretisidir. Aynı zamanda istenilen sonuçları gerçekleştirecek düşünceleri, sistemleri ve teknikleri olan 21. yüzyılın başarı olgusunun yeni teknolojisidir.

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matemetikçi-Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağanüstü başarılı uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri; psikoloji, sibernetik, nöroloji, filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. NLP'nin kurucusu olan John Grinder ve Richard Bandler'in yanıtını aradıkları birkaç soru vardı: Nasıl oluyor da insanlar farklı sonuçlar ortaya koyuyorlar? Kişisel mükemmellik nedir? Başarılı insanlar ve başarısız insanlar arasındaki farklar nelerdir?

Konularında son derece başarılı ve tanınmış olan üç terapi uzmanını Bandler ve Grinder'in amaçları bu son derece başarılı insanları modellemek ve modelledikleri bu çalışmaları başkalarına öğretmektir. Çalışmalarında ilginç olan şey ise modelledikleri bu insanların kişilik, yapı ve tarzlarının başka başka olmasına rağmen çalışmalarının özünün hemen hemen aynı kalıplar üzerine oturmuş olmasıydı. Bu üç terapi uzmanı; Gestalt Terapi Okulunun kurucusu Fritz Perls, Amerikanın önde gelen aile terapisi uzmanı Virginia Satir ve yine dünyanın önde gelen hipnoterapi uzmanı H. Milton Erickson'du.

Richard Bandler ve John Grinder, bu başarılı üç terapi uzmanından modelledikleri kalıp ve teknikleri sistematik bir hale getirerek kişisel değişim, performans geliştirme, hızlandırılmış öğrenme ve etkili iletişim alanlarında uygulamaya başladılar.


NLP'nin Anlamı:

NLP = Neuro Linguistic Programming

Neuro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır. Beyin ve vücut arasındaki ilişki NLP'nin temelini oluşturur.

Linguistic ile, duyu organlarımız ile aldığımız mesajlar sinir sistemimiz için bir dil teşkil etmekte ve bundan dolayı deneyimlerimizi söz, kelime ve sesle anlamlandırmaktayız. Kendimizle ve diğer sesle anlamlandırmaktayız. Kendimizle ve diğer insanlarla nasıl iletişim kuruyoruz ve ne şekilde uyum sağlıyoruz. Bu deneyimleri açıklayabilmek için bir dil sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Programming ile, arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

Neuro Linguistic Programming (NLP)

NLP HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?Psikoterapi, Ruhsal Sağlığı, Tedavi Sürecinde

 • Alerjiler
 • Tüm Fobiler-Yükseklik, Uçak, Yılan, Böcek vs
 • Panikatak
 • Travma sonrası stres bozuklukları
 • Depresyon
 • Dikkat bozukluğu, hiper aktivite
 • Fiziksel bozukluk travmaları
 • Uykusuzluk hastalığı
 • MigrenPsikolojik veya Profesyonel Danışmanlık Alanlarında

 • Yaşamı yeniden çerçevelendirme ve istenilen yaşama ulaşma
 • nsanları daha rahat anlayabilme ve sorgusuz, yargısız yaşayabilme becerisi
 • Utangaçlık
 • Özgüveni arttırmak
 • Suçluluk duygusu
 • Acı kayıplar
 • Geçmişten kopamamak
 • Topluluk karşısında konuşamamak
 • İlişki sorunları
 • Sınırlayıcı inançların değiştirilmesi
 • Affedememe
 • Duygu kontrolü
 • Olumsuz duyguların temlenmesi
 • İstenmeyen söz davranış ve düşüncelerden kurtulmak
 • Geçmiş yaşam temizliği
 • Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
 • Fikirlerin açıkça ve gerektiğinde ortaya konması,
 • Her tür davranış değişimi,
 • İstekleri davranışa dönüştürme becerileri kazanma,
 • İstemediğimiz davranışlardan kurtulma,
 • Mevcut olmayan davranışların kazanılması,
 • Bağımlılıkların giderilmesi ( Sigara, alkol, kumar,vb..),
 • Genellemesiz ve stressiz bir yaşam,
 • Self-motivasyon,
 • Yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi,
 • Kilo almadan sigara alışkanlığından kurtulma,
 • Moral gerektiren tüm durumlar,
 • İç çatışmaların yok edilmesi ve iç barışın sağlanması,
 • Hayır diyebilmeyi öğrenme.İş Dünyasında ve İnsan Kaynaklarında

 • Profesyonel başarı - Kariyer
 • Hedeflere ulaşma kolaylığı
 • NLP ile Liderlik,
 • NLP ile Satış ve Pazarlama stratejileri,
 • NLP ile iletişim teknikleri,
 • Takım iletişimi ve takım ruhunun yükselmesi,
 • Çalışanlarla iletişim,
 • Stratejiler,çözümü ve çoğaltılması,
 • Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi,
 • Duruma göre stratejileri kullanmak,
 • Motivasyon stratejileri,
 • Karar stratejileri,
 • Yaratıcılık stratejileri,
 • Doğru kararların modellenmesi,
 • Başarılı yöneticilerin modellenmesi,
 • Yönetim, satış, pazarlama konusunda ikna kalıpları,
 • Bilinçaltı satış, ikna ve prezantasyon teknikleri,
 • Coaching.Sağlıklı Yaşam ve Sporda

 • Hastaya karşı empati
 • Etkili sunum ve benzeri yüksek düzeyde sosyal beceriler kazandırma
 • Hasta ile hekim arasında kurulacak sağlıklı iletişimPedagoji ve Eğitim Bilimlerinde

 • Sınavlara stressiz hazırlanma,
 • Sınav anında bilgileri hatırlama (Üniversite sınavları vb..),
 • Ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi,
 • NLP ile kalıcı ve hızlı öğrenme,
 • Dinleyicileri bilinç dışı düzeyde etkilemenin sırları,
 • Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak,
 • Anlamayı hızlandırmanın etkili yöntemleri,
 • Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak,
 • Öğrencilerin geçmişten gelen öğrenim engellerini kaldırmak,
 • Öğrenen kişileri modelleme,
 • 4 öğrenme stili ve eğitim planlaması (4MAT sistemi),
 • Hızlandırılmış öğrenme,
 • Üretken öğrenme,
 • Yetişkin öğrenme teorisi ve hafıza dinamikleri.Diğer Alanlar

 • Hukuk ve Reklam alanlarında
 • Hamilelik ve Çocuk Yetiştirmede
 • Kültür ve Sanat alanlarında

Neuro Linguistic Programming (NLP)

NLP EĞİTİM STANDARTLARI

Dünya üzerinde yaklaşık 40 yıldır düzenlenen NLP eğitimlerinden edinilen tecrübeler, uluslararası NLP örgütlerini harekete geçirerek, nlp alanında sağlıklı bir gelişime rehberlik edecek olan eğitim standartları tanımlamalarına neden olmuştur.

Bu standartlar, NLP alanındaki uzmanlaşma sürecini üç temel aşamaya bölüyor. Practitioner (1.aşama), Master Practitioner (2.aşama) ve Trainer (3.aşama). Her bir eğitim aşaması ise, en az 130 saatlik, grup içerisinde ve uygulamalı bir eğitim süreci olarak tanımlanıyor. Sitemiz üzerinden detaylarına ulaşabileceğiniz bu eğitim standartları, NLP alanında uzmanlaşmak isteyenlerin yüksek kalite standartlarda eğitim alabilmelerini garanti altına tutmaya çalışmaktadır.

ÜST