Postür Duruş Bozukluğu

Hastalık Adı:

Postür Duruş Bozukluğu


Temel Belirtileri:

Postür, vücuttaki organların sistematik olarak dizilişinin ortaya çıkardığı görüntünün tıp dilindeki adıdır. Anlaşılacağı gibi postür bozukluğu da görüntüde olan basit veya karmaşık hatadır. Postur bozukluğu önden veya arkadan bakıldığında dikey eksende, vücudun yanlara doğru kayması olarak(skolyoz) görülebilir. Bunu belirlemenin bir diğer yolu da vücudun kalçadan 90 derece öne eğildiği düşünülürse baş veya kalça tarafından bakıldığında omurga ekseninde yanlara doğru yamukluk görülmesi yada omuzlar arası dengesizlik olmasıdır. Bu durum belden yukarısının belirgin şekilde kısa olmasıyla da anlaşılabilir. Ayrıca vücuda yanlardan bakıldığında, kulakların düşey ekseninin omuz başlarıyla aynı hizadan geçmemesidir. (kamburluk)


OMAY Çözüm Yöntemi:

BackScan cihazı ile belirlenen postür bozukluğu omurgadaki kırık çatlak veya kemikleşmiş yapıdan kaynaklanmıyorsa kasların doğru şekilde çalıştırılması için hazırlanaN egzersiz planı ile kolayca çözülebilir.

ÜST